Õpetajale

Kursuse lingikogu:
http://www.getwapps.com/th_hev#List=UAL000021589

Minu lingikogu:
http://www.getwapps.com/janasillajoe/169848340482#List=UAL000028628

Ajurünnak:
http://answergarden.ch/view/66428
http://answergarden.ch/view/66436

Keelekümbluskeskus:
http://kke.innove.ee/

Lugemistekstid:
http://www.hiie.tartu.ee/lugemistekstid/

Kõnearenduslik materjal koolieelikutele:
http://www.hiie.tartu.ee/eelkool/

Eesti Klassiõpetajate Liit:
http://klassiopetaja.blogspot.com/

Lääne- Virumaa klassiõpetajate INFOLEHT:
http://laaneviruklop.blogspot.com/

Diplomite tegemiseks:
http://www.senteacher.org/Worksheet/3/FreeCertificates.xhtml

Eesti Keele Instituut:
http://portaal.eki.ee/

Ideepank mängudega eesti keele tunniks:
http://eestikeelekoolitus.weebly.com/sotildenamaumlngud.html

Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas:
http://www.folklore.ee/Berta

2.klassi loodusõpetuse tundideks:
 http://www.mammaste.edu.ee/IIklass/

Linnuliigid ja -laulud:
http://www.eoy.ee/linnuope

Kõrv loodusesse, loodusheli:
http://www.loodusheli.ee/

Õppemäng "Metsa eluring":
http://www.elfond.ee/et/metsamaeng

Ulukite jäljevihik:
http://www.keskkonnainfo.ee/failid/Ulukite_jaljevihik_2011.pdf

Huvitavad katsed:
http://www.babble.com/crafts-activities/25-at-home-science-experiments/crystallization-in-progress/

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar